Best een gewaagde titel voor mijn podcastdebuut. In de podcast van de Stout Groep mocht ik samen met Lisa Franke vertellen hoe we de Gemeente Apeldoorn ondersteunen bij hun zoektocht naar landbouw met toekomst. Hoe werk je met elkaar aan toekomstbestendige landbouw, in een gebied zo dicht op de prachtige natuur van de Veluwe?

Ons antwoord was: een gefundeerd gesprek, over meer dan alleen stikstof. Met de belanghebbenden uit de gemeente, van boer tot beleidsmaker en van boswachter tot jumbo directeur gingen we dit gesprek aan. Na 4 werksessies kwamen we er met elkaar achter, dat je uit een verzameling stokpaardjes heel goed een krachtig 6-span kunt formeren. Wat dat vraagt? Uitstel van je oordeel en het echt samen durven kijken wat de effecten zijn van interventies in het buitengebied.

Wat gebeurt er eigenlijk als je bedrijven opkoopt, wat is het effect van 250 hectare zonneweides in het buitengebied, wat doet het als Apeldoorn meer lokaal gaat consumeren en wat zijn de effecten van technisch verduurzamen van bedrijven? Met hulp van de KringloopToets van Wageningen Livestock Research hebben we dit gesprek gevoerd en gevoed. Theun Vellinga , Joost van Rooijen vanuit WUR en Caroline te Pas (Blonk Consultants) en innovatiesocioloog Bart Bremmer voeden het gesprek met kennis, berekeningen en reflecties op de interventies die door deelnemers werden ingebracht. Samen met de praktijkkennis van de deelnemers gaf dit inzicht én overzicht. En op die basis kon men samen nieuwe keuzes maken.

Ik ben echt super trots op dit traject, maar vooral op de manier waarop de deelnemers midden in de hectiek van het stikstofbeleid met elkaar in gesprek bleven, en open bleven verkennen waar wél perspectief te vinden is. Hoe groter de druk, des te belangrijker dat we blijven zoeken naar gezamenlijke oplossingen.

Nu is het zaak dit in praktijk te brengen … en dan is het goed om regelmatig even terug te kunnen vallen op de basis die we met elkaar hebben gelegd: een gefundeerd gesprek voor toekomstbestendige landbouw in Apeldoorn.