Ik ben Onno van Eijk. Sinds 1991 werk ik aan één doel: een volhoudbare toekomst in landbouw en voedsel.

Ik heb dat gedaan vanuit heel verschillende posities: als specialist en projectleider bij de Rijksoverheid, als organisatieadviseur en onderzoeker systeeminnovaties bij Wageningen UR, als programmaleider bij Natuur&Milieu, en als adviseur strategie en communicatie bij Imagro. 

Die verschillende posities hebben me geleerd om vanuit heel verschillende invalshoeken naar een vraagstuk te kijken. Ik heb oog voor veel verschillende belangen en ben in staat die met elkaar te verbinden.

Ik ondersteun spelers in en om onze voedselproductie bij het realiseren van een volhoudbare toekomst. 

Ik vernieuw, versnel en verbind. Ik help mensen om met een open blik te kijken naar ontwikkelingen, trends, kansen en bedreigingen. Ik creëer ruimte om anders naar problemen, oplossingen en samenwerkingspartners te kijken en bewust te kiezen hoe je als organisatie, onderneming of ondernemer het verschil wil maken.

Ik doe dat als strategisch adviseur, procesbegeleider en inspirator. Door uit te dagen en mee te zoeken, draag ik bij aan het vinden van nieuwe oplossingen om met de toekomst aan de slag te gaan.

@onnovaneijk
@Blikopeners.nu
@blikopeners.nu