De wereld van de landbouw en ons eten verandert. De vraag naar goed voedsel groeit, maar de ruimte om het te produceren staat onder druk.

De landbouw ligt onder een vergrootglas. De productie van ons eten heeft direct invloed op het landschap, de bodem, de natuur, het klimaat, onze leefomgeving en onze gezondheid. De impact van ons eten wordt steeds zichtbaarder.

In de meer dan 25 jaar dat ik werk in en om de landbouw, zie ik één belangrijke vraag continu terugkomen. Iedereen – boeren, ketenpartijen, overheden, onderzoekers en maatschappelijke organisaties – vraagt zich af hoe je je toekomst vormgeeft.

Een toekomst voor het bedrijf, een sector, de keten, de natuur, het landschap, de bodem en voor ons eten. Een toekomst die volhoudbaar is.

Volhoudbaar; het woord vertelt precies waar het over gaat.

Een volhoudbare toekomst is een toekomst die je zelf volhoudt, die je omgeving volhoudt, die je economisch kunt volhouden en die de aarde kan volhouden. Een volhoudbare toekomst richt zich op de lange termijn.

Zo’n toekomst is een zoektocht waard.