Het sluiten van kringlopen is een van de belangrijke vraagstukken voor de toekomst van de landbouw in Nederland en Europa. Dit vraagt om een hechte samenwerking tussen heel veel verschillende partijen over ketens en landsgrenzen heen.

Maar vaak kijken partijen ieder vanuit een net ander perspectief naar de kringloop. Ze hebben elk de beschikking over andere feiten en hebben elk net een ander oordeel over hoe het gaat of zou moeten gaan. Elke partij heeft zijn eigen stukjes van een complexe kringloop-puzzel.

Om kringlopen beter te sluiten, is het van belang om die stukjes open op tafel te leggen en met elkaar te bekijken en begrijpen.  De KringloopToets is een gespreks- en analysemodel van Wageningen Livestock Research voor een gezamenlijke beeldvorming over bestaande en gewenste kringlopen. De KringloopToets biedt partijen overzicht, houvast én structuur om hier met elkaar de dialoog over te voeren om zo samen het sluiten van die kringlopen ook effectief handen en voeten te geven.

De afgelopen anderhalf jaar heb ik samen met, Wageningen Livestock Research, Blonk consultants en innovatiesocioloog Bart Bremmer twee KringloopToets-trajecten opgezet en uitgevoerd.

In het eerste traject hebben we met een brede groep stakeholders gekeken wat de effecten op de kringloop zijn wanneer de EU een importstop zou instellen voor veevoedergrondstoffen van buiten Europa. Als tweede traject hebben we met betrokken partijen gekeken hoe de diervoedersector kan bijdragen aan een forse reductie van CO2 footprint van de veehouderij. De ervaring en resultaten van beide trajecten hebben we weten te vangen in twee kakelverse WUR-rapporten. En ik ben trots op het resultaat.

En of het nu gaat om het sluiten van Europese kringlopen, of om het reduceren van broeikasgassen; voor beide vraagstukken geldt: als je samen kijkt, zie je meer. Natuurlijk heeft iedere betrokkene al veel kennis over zijn deel van de keten. Maar de samenhang in de complexe ketens van de veehouderij ga je pas echt doorzien, wanneer je de verschillende perspectieven op die keten samen brengt. De vraagstukken worden hier niet persé eenvoudiger van! Maar door er samen naar te kijken en de complexiteit van de keten te erkennen, kun je samen echt effectieve keuzes maken om concreet zaken te verbeteren. Werken met de KringloopToets zorgt voor mooie blikopeners om effectief samen te werken aan een volhoudbare toekomst.

Nieuwsgierig? Neem een kijkje in de twee kersverse rapportages

Geïnteresseerd? Laat het me gerust weten. Wie weet kunnen we met de KringloopToets ook jouw complexe vraagstuk behapbaar maken.