Je eigen koers kiezen in woelige tijden; eigenlijk elke ondernemer kent die uitdaging. In het programma “Mijn Koers” van proeftuin de Krimpenwaard, werken melkveehouders in kleine groepen samen aan ieders persoonlijke koers. […]
Water: het is van levensbelang op elk boerenbedrijf. Het gewas vraagt om schoon water,  niet te zout, niet teveel, niet te weinig en precies op het juiste moment. Met de veranderingen in […]
Voor de Oogst van Morgen is een breed netwerk van gedreven professionals die samen werken aan het versterken en versnellen van transitie in ons landbouw en voedselsysteem. We doen dat door het […]