Voor de Oogst van Morgen is een breed netwerk van gedreven professionals die samen werken aan het versterken en versnellen van transitie in ons landbouw en voedselsysteem. We doen dat door het ontwikkelen van leiderschap, het versterken van een integraal kijkend netwerk en het opzetten van gerichte vernieuwingsinitiatieven. Werken aan transitie, met een integrale blik en lef om te verbinden. Samen de schouders eronder, voor de Oogst van morgen.

Als lid van het kernteam mocht ik het afgelopen jaar: structuur brengen in de veelheid van activiteiten, de missie en focus voor transitie helpen identificeren en heb ik gerichte transitie-experimenten mee opgezet, begeleid en/of ondersteund. Dit jaar trekken we dit spoor door; voor de Oogst van Morgen.

Het zaadje is geplant en de eerste kiemen en vruchten van het werk zijn prachtig beschreven in het digitale magazine. Je kunt dit lezen op:  https://www.oogstvanmorgen.net/nieuws/oogst-magazine-is-uit