Water: het is van levensbelang op elk boerenbedrijf. Het gewas vraagt om schoon water,  niet te zout, niet teveel, niet te weinig en precies op het juiste moment. Met de veranderingen in ons klimaat is het een steeds grotere opgave om daar als boer voor te zorgen.  

In het project Waterpark Zuid-Holland van LTO-Noord, gingen ondernemende boeren op zoek wat de wateropgaves betekenen voor hun bedrijf. Met een combinatie van kennis- en inspiratiesessies begeleidde ik hen bij hun zoektocht. Ik deed dat samen met Tamar de Jager van LTO-Noord en Elvi van Wijk van Imagro.

Sleutelen aan je businessmodel
Met het Business Model Canvas daagden we de deelnemers uit, om anders te kijken naar de wateropgaves en hun bedrijf. Zo vertaalden ze bedreigingen naar kansen. Elke deelnemer vertaalde dit in een (water)strategie voor het eigen bedrijf. We deden dit met ondernemers rond de Kagerplassen (Leiden) en rond Ouddorp (Goeree-Overflakkee).  

Samen of alleen?
Sommige zaken kun je prima zelf op je bedrijf oppakken. Andere ambities kun je vooral samen realiseren. Rond de Kagerplassen werkten de deelnemers een gezamenlijke gebiedsbelofte uit. In die gebiedsbelofte liet elke deelnemer zien, wat zijn/haar bedrijf daaraan bijdraagt. In de slotbijeenkomst gingen de deelnemers daarover in gesprek met stakeholders in het gebied. Imagro maakte daar twee filmpjes van.

De resultaten van het totale project zijn beschreven in deze brochure van LTONoord.